Anukul Traffic

เส้นห้ามจอด คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

การใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันของเรา มีอยู่หลายครั้งที่จำเป็นต้องจอดหรือหยุดรถเพื่อทำธุระ ไม่ว่าจะเป็น รับ-ส่งผู้โดยสาร ซื้อของ หรือถ่ายโอนของ แต่เคยสังเกตหรือไม่ว่า มีบางจุดของถนนที่ไม่อนุญาตให้รถจอด โดยมี ”เส้นห้ามจอด” ขีดกำกับไว้นั่นเอง ในบทความนี้ Anukul Traffic จะมาแนะนำเส้นห้ามจอดว่ามีแบบใด และแต่ละแบบมีการใช้งานและประโยชน์อย่างไรไปดูกัน

เส้นห้ามจอดบนฟุตบาท

เริ่มจากเส้นห้ามจอดแบบแรก คือ เส้นห้ามจอดบนฟุตบาท หรือบริเวณขอบฟุตบาท เป็นเครื่องหมายจราจรที่ถูกทาสีไว้ตรงขอบฟุตบาท เพื่อกำกับว่าสถานที่นั้นสามารถจอดได้หรือไม่ โดยมีทั้งหมด 3 สี ซึ่งแต่ละสีมีความหมายดังนี้

1.เส้นขาวสลับแดง

เครื่องหมายห้ามหยุดรถ มีความหมายว่า ห้ามหยุดหรือจอดรถไม่ว่าจะกรณีใด แม้จะเป็นการโบกรถโดยสารหรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ก็ไม่อนุญาตให้จอดรับ-ส่งผู้โดยสารในบริเวณนี้เด็ดขาด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสามารถพบเห็นเส้นขาวสลับแดง ได้บริเวณหัวมุมถนนที่มักเป็นบริเวณที่มีรถเลี้ยวผ่านตลอด มีการจราจรพลุ่งพล่าน และเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออาจทำให้การจราจรติดขัด

2.เส้นขาวสลับเหลือง

เครื่องหมายห้ามจอดรถ มีความหมายว่า ห้ามจอดรถตลอดแนวเขตที่เส้นกำกับ แต่ยังสามารถหยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือส่งของได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ตามป้ายรถเมล์ หรือบริเวณจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามที่ต่างๆ

3.เส้นขาวสลับดำ

เครื่องหมายขาวสลับดำ มีความหมายว่า ลดความเร็วหรือระวังอุบัติเหตุ และเครื่องหมายนี้ยังมีความหมายว่าสามารถจอดรถได้แต่ต้องจอดชิดขอบทางเท่านั้น โดยสามารถพบเส้นขาวสลับดำได้ที่บริเวณขอบหรือคอสะพาน ทางขึ้นสะพาน และบริเวณใกล้วงเวียนกลับรถ นอกจากนี้ การลงสีเส้นสีขาวสลับดำยังช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นขอบถนนหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น เกาะกลางถนน เป็นต้น

เส้นห้ามจอดบนถนน

มาถึงคราวของ “เส้นห้ามจอดบนถนน” เป็นเครื่องหมายจราจรที่ถูกทาไว้บนพื้นถนน เพื่อเตือนหรือบังคับผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยปกติแล้วเส้นจราจรบนท้องถนนมีอยู่มากมายหลายแบบ แต่ในบทความนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ 4 แบบ ดังนี้

1.เส้นประสีขาวกว้างและยาว หลายแถบประกอบกัน ขวางแนวทางเดินรถ

เส้นจราจรนี้เรียกว่า “เส้นทางข้าม” หรือรู้จักกันในชื่อ “ทางม้าลาย” เป็นหนึ่งในเครื่องหมายจราจรบนถนนประเภทการเตือน เมื่อผู้ใช้ถนนพบเจอเส้นจราจรนี้ จะต้องขับขี่ยานพาหนะให้ช้าลง และพร้อมหยุดรถทันที เมื่อเห็นคนเดินทางข้ามเส้นดังกล่าว ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้น เมื่อคนเดินข้ามพ้นจากถนนแล้วจึงเคลื่อนรถต่อได้

ประเภทของเส้นห้ามจอด มีอะไรบ้าง

2.เส้นทึบสีขาวกว้างและขวางแนวทางเดินรถ

เส้นจราจรนี้เรียกว่า “เส้นแนวหยุด” เป็นเครื่องหมายจราจรประเภทการเตือน มีความหมายว่า เมื่อผู้ขับขี่พบเห็นเส้นนี้ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง เมื่อได้รับสัญญาณไฟจราจรสีแดงให้ทำการหยุดรถหลังเส้น และเมื่อไฟจราจรเป็นสีเขียวจึงสามารถขับผ่านเส้นแนวหยุดนี้ไปได้ สามารถพบเห็นได้ที่บริเวณสี่แยกหรือบริเวณถนนที่มีไฟจราจร

3.เส้นประสีขาวและขวางแนวทางเดินรถ

เส้นจราจรนี้เรียกว่า “เส้นให้ทาง” เป็นเครื่องหมายจราจรประเภทการเตือน หมายถึง ผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วลงเมื่อเห็นว่าการเคลื่อนรถต่อไปไม่ปลอดภัยต่อรถในทิศทางอื่น ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถ เพื่อให้ทางรถคันอื่นที่ออกจากทางร่วม

4.เส้นทึบสีเหลืองหรือสีขาวลากทแยงตัดกันภายในกรอบสี่เหลี่ยม

เส้นจราจรนี้ถูกเรียกว่า “เส้นทแยงห้ามจอด” หรือ “เส้นก้างปลา” เป็นเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ มีความหมายว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดภายในกรอบสีเหลืองที่มีเส้นทแยงตัดกัน หากพบเห็นกรอบเส้นทแยงห้ามจอดหรือหยุดรถบนบริเวณนั่นเด็ดขาด

ประโยชน์ของเส้นจราจร

จะเห็นได้ว่าเส้นจราจรเป็นสิ่งสำคัญ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรทำความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์และเส้นจราจรต่างๆ เพื่อไม่ให้การขับขี่ของเราสร้างความเดือดร้อนกับตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน

สัญลักษณ์ต่างๆ และเส้นจราจร เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ หากเส้นจราจรมีความชัดเจน คงทน และไม่ลอกออกง่าย จะช่วยทำให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นและปฏิบัติตามได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นแล้ว การตีเส้นจราจรจึงจำเป็นต้องใช้บริษัทรับตีเส้นจราจรที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในงานตีเส้นจราจรอย่าง Anukul Traffic

แนะนำบริษัทรับตีเส้นจราจร Anukul Traffic

อนุกูล ทราฟฟิค คือ บริษัทรับตีเส้นจราจรบนถนน มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เรามีทีมช่างที่ชำนาญในการตีเส้นจราจร ตีเส้นที่จอดรถ ตีเส้นห้ามจอด การเคลือบผิวสีอีพ็อกซี่ และการลาดยางมะตอย โดยเรามุ่งเน้นถึงคุณภาพของงานตีเส้นให้ได้คุณภาพดี ตรงตามแบบและแผนงานที่ตกลงกับลูกค้า ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ใครกำลังมองหาบริษัทรับตีเส้นจราจร Anukul Traffic ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์

Anukul Traffic ให้บริการที่แตกต่าง

  • ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจบริการ ลูกค้าจะได้รับความสบายใจและมั่นใจในคุณภาพงาน
  • มีทีมช่างตีเส้นเป็นของบริษัทเอง ไม่ได้จ้างช่างช่วง จึงง่ายต่อการประสานงาน ทำงานรวดเร็ว มีคุณภาพ
  • ราคาคุ้มค่า และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
  • ยินดีรับงานทั่วไทย ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชนครอบคลุมงานลูกค้าทั่วไทย นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ให้บริการรับเหมาตีเส้นจราจรให้แก่บ้านพักคนชรา พุทธศาสนสถาน ตลอดจนการร่วมโครงการปันน้ำใจต่าง ๆ อีกด้วย

บริการต่างๆ จาก Anukul Traffic

  1. บริการตีเส้นจราจร บริการหลักทั้งการตีเส้นแบ่งช่องจราจร การทำเครื่องหมายต่าง ๆ โดยมีการใช้สี
    เทอร์โมพลาสติกที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.542-2549
  2. บริการเคลือบผิวสีอีพ็อกซี่ การเคลือบพื้นและผนังด้วยสีอีพ็อกซี่ ทำความสะอาดง่าย ป้องกันสารเคมี ปกปิดรอยแตกเล็ก เหมาะกับการใช้งานในที่ร่ม
  3. บริการลาดยางมะตอย สำหรับการซ่อมถนน ทำลานจอดรถ ทำคันชะลอรถ ลดฝุ่นละอองจากถนน

หากสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ หรือขอใบเสนอราคา ได้ที่
Line ID: @anukultraffic (มี @ ข้างหน้า)
โทร: 080-222-6662, 091-886-9547, 02-115-4687
Email: anukul.traffic@gmail.com, pornpimon.nyng@gmail.com

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า