Anukul Traffic

ขั้นตอนการตีเส้นจราจร มีอะไรบ้าง

ถนนหนทางต่างๆ ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนผ่านการตีเส้นจราจร สร้างสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถและคนเดินถนน แน่นอนว่าบริษัทรับตีเส้นจราจรต้องปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดต่างๆ เพื่อดำเนินงานตีเส้นจราจรให้ปลอดภัยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุที่ใช้ในการตีเส้นถนนที่ได้มาตรฐานมอก. รวมไปถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการตีเส้นจราจรที่ถูกต้อง ซึ่งสำคัญอย่างมาก

ในวันนี้ Anukul Traffic จะพามาเรียนรู้ขั้นตอนการตีเส้นจราจรว่ามีอะไรบ้าง และต้องใส่ใจรายละเอียดใดเป็นพิเศษ

เตรียมพร้อมก่อนเริ่มขั้นตอนการตีเส้นจราจร

อันดับแรกก่อนดำเนินงานตีเส้นถนน แน่นอนว่าบริษัทฯ ต้องทำการประเมินหน้างาน เพื่อจัดทำและส่งแผนการทำงาน ส่งรายการเครื่องจักรกลและวัสดุ พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง อีกทั้งมีเอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องผ่านการอนุมัติ ก่อนที่จะเริ่มการตีเส้นจราจรได้
นอกจากนี้ ในการตีเส้นจราจรให้ปลอดภัย บริษัทรับตีเส้นจราจรและผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด โดยขั้นตอนการตีเส้นจราจรมีดังนี้

1.การเตรียมผิวทาง

ตามกำหนดของกรมทางหลวง ผิวจราจรที่จะทำการตีเส้นนั้นต้องสะอาดและแห้ง ไม่เปียกชื้นหรือมีฝุ่นเกาะ ควรทำความสะอาดก่อนเป็นอันดับแรก ที่สำคัญคือไม่ลงทับไปบนวัสดุจราจรเดิมที่ชำรุด ดังนั้นในกรณีที่ต้องการซ่อมแซมสีจราจร อาจต้องมีการกำจัดสีเดิมออก หรือหากเป็นสีเทอร์โมพลาสติกที่มีผิวนูนขึ้นจากถนนประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จำเป็นต้องกะเทาะสีเดิมออกก่อนตีเส้นจราจรใหม่ทับลงไปบนผิวถนน อย่างไรก็ตามควรมีการแจ้งและได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน

2.การเตรียมวัสดุ

อันดับต่อมาคือการเตรียมวัสดุ หรือ “สีจราจร” (Traffic Paint) โดยต้องเป็นสีทาถนนได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.415-2548 ส่วนสีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint) นั้นต้องได้ผ่านการรับรองมาตรฐานมอก.542-2549 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนดไว้

โดยก่อนเริ่มขั้นตอนการตีเส้นจราจร จำเป็นต้องผสมสีจราจรให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้สารประกอบสามารถยึดติดกับพื้นผิวถนนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนวัสดุอย่างเทอร์โมพลาสติก แน่นอนว่าต้องมีการ “ต้มสี” ในอุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส แต่ไม่ควรเกิน 200 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมส่วนผสมต่างๆ ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมทำการกวนอยู่ตลอดเวลา อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้สีเทอร์โมพลาสติก คือ ห้ามนำสีที่หลอมเหลวนานเกิน 6 ชั่วโมงมาใช้งาน

3.การตีเส้นจราจร

เมื่อเตรียมวัสดุและเครื่องมือพร้อมทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเริ่มตีเส้นจราจร โดยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเครื่องมือตีเส้นที่นำมาใช้ตีเส้นถนนมีสภาพพร้อมใช้ และมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดคุณสมบัติที่กรมทางหลวงกำหนด คือ

  • เครื่องตีเส้นสามารถเป็นทั้งแบบเข็นเดินตามหรือเครื่องยนต์ ที่สามารถควบคุมความเร็วขณะตีเส้นแนวยาวได้
  • สามารถตีเส้นจราจรชนิดเส้นประขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 3 ม. เว้น 9 ม. ได้เป็นแนวยาวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 กม. โดยไม่ต้องหยุดเครื่องจักร
  • หัวฉีดสามารถปรับแต่งได้ ให้เส้นจราจรมีขนาดตั้งแต่ 10-30 ซม. อีกทั้งต้องเว้นระยะได้แม่นยำ ขอบเส้นมีความคมชัด และสม่ำเสมอ
  • ถังบรรจุสี ต้องมีเครื่องกวนสีอัตโนมัติ เพื่อให้สีเป็นเนื้อเดียวกันขณะตีเส้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดของอุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่ใช้สีเทอร์โมพลาสติกอีกด้วย

4.การโรยลูกแก้วสะท้อนแสง

ลูกแก้วสะท้อนแสง (Glass Bead) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สัญจรบนถนนมองเห็นเส้นถนนและสัญลักษณ์ต่างๆ ในเวลากลางคืน โดยมีหลักการทำงานคือสะท้อนแส้งที่มาจากแสงไฟรถยนต์นั่นเอง ลูกแก้วนี้มีลักษณะเป็นเม็ดกลมและโปร่งแสง และที่สำคัญต้องผ่านการรับรองมอก.543-2550

โดยหลังจากพ่นสีจราจรลงบนผิวถนนแล้ว อันดับต่อมาคือการโรยลูกแก้วทับหน้าวัสดุในขณะที่สียังไม่แห้งตัว ซึ่งอัตราการโรยที่เหมาะสมคือไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญอย่างมากต่อการตีเส้นจราจรให้ปลอดภัย และความสามารถในการสะท้อนแสงในเวลากลางคืน

5.การควบคุมความหนาของเครื่องหมายจราจร

ขั้นตอนการตีเส้นจราจรนี้ถือมีความสำคัญอย่างมากต่อความทนทานของสีเส้นจราจร โดยทางบริษัทรับตีเส้นจราจรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เมื่อสีแห้งจะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิเมตร ส่วนในกรณีที่เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติก เมื่อแห้งจะต้องหน้าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตรหากใช้วิธีการพ่น แต่หากใช้วิธีรีดหรือปาดลากควรมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร เพื่อให้การควบคุมความหนาเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด แนะนำให้ทดลองตีเส้นในพื้นที่ทดลองก่อนนำมาตีเส้นถนนจริง

การเตรียมความพร้อมก่อนตีเส้นจราจร

สรุปได้ว่าในขั้นตอนการตีเส้นจราจรมีองค์ประกอบและข้อสำคัญควรคำนึงมากมาย ตั้งแต่มาตรฐานวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ไปจนถึงมาตรฐานของผลงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องเป็นไปตามกำหนดของกรมทางหลวง เพื่อให้ได้เครื่องหมายจราจรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มอบความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

พอทราบแบบนี้แล้ว แน่นอนว่าต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบริษัทผู้รับเหมาตีเส้นจราจรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพอย่าง Anukul Traffic

Anukul Traffic ผู้รับเหมาสัญลักษณ์บนถนน ประสบการณ์กว่า 10 ปี

อนุกูล ทราฟฟิค คือ ผู้รับเหมาสัญลักษณ์บนถนนที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เรามีทีมงานที่ชำนาญการในการตีเส้นจราจรและบริการอื่น ๆ โดยเรามุ่งเน้นถึงคุณภาพของงานตีเส้นให้ได้คุณภาพดี ตรงตามแบบและสเป็กงาน เราให้บริการกับลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชนครอบคลุมงานลูกค้าทั่วไทย นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ให้บริการรับเหมาตีเส้นจราจรให้แก่บ้านพักคนชรา พุทธศาสนสถานต่าง ตลอดจนการร่วมโครงการปันน้ำใจต่าง ๆ อีกด้วย
อนุกูล ทราฟฟิค ยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกแห่งทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรทั่วไป แต่เรามีบริการอื่น ๆ ครอบคลุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้ ดังนี้

  1. บริการตีเส้นจราจร บริการหลักทั้งการตีเส้นแบ่งช่องจราจร การทำเครื่องหมายต่าง ๆ โดยมีการใช้สีเทอร์โมพลาสติกที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.542-2549
  2. บริการเคลือบผิวสีอีพ็อกซี่ การเคลือบพื้นและผนังด้วยสีอีพ็อกซี่ ทำความสะอาดง่าย ป้องกันสารเคมี ปกปิดรอยแตกเล็ก เหมาะกับการใช้งานในที่ร่ม
  3. บริการลาดยางมะตอย สำหรับการซ่อมถนน ทำลานจอดรถ ทำคันชะลอรถ ลดฝุ่นละอองจากถนน

หากสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ หรือขอใบเสนอราคา ได้ที่
Line Id: @anukultraffic (มี @ ข้างหน้า)
เบอร์โทร: 080-222-6662, 091-886-9547, 02-115-4687
Email: anukul.traffic@gmail.com, pornpimon.nyng@gmail.com

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า